Νέα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων 80.000 ανέργων με έμφαση στις ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες.

dypa
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 27/07/2022 και ώρα 17:00 και παραμένει ανοικτή έως την συμπλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων.