Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς  έχοντας ως κύριο στρατηγικό στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών υποκειμένων και των πληροφοριών που διαχειρίζεται, υιοθετεί μία λεπτομερή Πολιτική  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό:

• Την διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, εργαζομένων και προμηθευτών του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς
• Την προστασία των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται
• Την συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο σε θέματα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων

Σήμερα το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και συμμορφούμενο στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679, της εθνικής νομοθεσίας, των αποφάσεων και πράξεων της Εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σας παρέχει μέσα από την Πολιτική  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μία ολοκληρωμένη ενημέρωση για τον τρόπο διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Το σύνολο της εταιρείας μας, το ανθρώπινο δυναμικό, οι συνεργάτες και η Διοίκηση δεσμεύεται στην τήρηση της παρούσας πολιτικής.

Για κάθε επιπλέον απορία ή για αιτήματα άσκησης των δικαιωμάτων σας, η εταιρεία μας έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Επικοινωνίας τον Παναγιώτη Μέλλιο, με τον οποίο μπορείτε άμεσα να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2467025388 ή/και στο email kekdkast@otenet.gr.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Για την λειτουργία της εταιρείας μας και την παροχή των υπηρεσιών μας, προβαίνουμε στην επεξεργασία των παρακάτω προσωπικών σας δεδομένων:

Όταν θέλουμε να προσλάβουμε έναν εργαζόμενο: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, εθνοτική προέλευση, αριθμό λογαριασμού, εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων, επιπλέον πιστοποιητικά γνώσης, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της πρόσληψης σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και την έναρξη της συνεργασίας μας.

Κατά την εργασιακή σχέση μας,συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε τυχόν αναρρωτικές άδειες, αρχεία που αποδεικνύουν αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου που έχει επίδραση στη μισθοδοσία του, βεβαιώσεις επιμόρφωσης.

Όταν εντάσσεστε στους κόλπους της εταιρείας μας ως επιχειρηματικός πελάτης: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε την επωνυμία σας, το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο και email επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, ανάλογα με τον τομέα της συμβουλευτικής υποστήριξης, συλλέγονται δεδομένα για τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας.

Όταν εντάσσεστε στους κόλπους της εταιρείας μας ως πελάτης σε προγράμματα κατάρτισης για τα οποία δεν υπάρχει επιδότηση συμμετοχής: εφόσον επιλέξετε να βελτιώσετε τις γνώσεις και δεξιότητές σας μέσα από τα επιμορφωτικά μας προγράμματα, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμό σας, το όνομα πατρός, το ΑΦΜ, ΔΟΥ, τη διεύθυνσή σας, τα στοιχεία επικοινωνίας και το email σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, και εφόσον υπάρχει σχετική νομοθετική απαίτηση, θα συλλέξουμε τον ΑΔΤ, αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου και δίπλωμα οδήγησης.

Όταν εντάσσεστε στους κόλπους της εταιρείας μας ως πελάτης σε προγράμματα επιδοτούμενης ή συγχρηματοδοτούμενης κατάρτισης:συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που η εκάστοτε προκήρυξη ή εγκύκλιος απαιτεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΙΚΑ, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο, email. Ειδικά για προγράμματα ανέργων απαιτούνται επιπλέον στοιχεία που σχετίζονται με εισοδηματικά κριτήρια, επίπεδο μόρφωσης, οικογενειακή κατάσταση και άλλα. Για την περίπτωση των εργαζομένων, ανάλογα με την προκήρυξη μπορεί να ζητηθούν επιπλέον προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης, γνώση ξένων γλωσσών και άλλα.

Όταν παρακολουθείτε προγράμματα μέσω  πλατφόρμας τηλεκατάρτισης συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμό σας, το email σας, στοιχεία εισόδου και εξόδου στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα και χρόνο παρακολούθησης των μαθημάτων. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερά σας, τα εν λόγω στοιχεία διατηρούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Όταν μας προμηθεύετε με τα προϊόντα ή υπηρεσίες σας, συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε την επωνυμία σας, το ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε την διεύθυνση ΙΡ, στοιχεία για το χρόνο εισόδου σας και την ονομασία του φυλλομετρητή σας.

Όταν μας στέλνετε μηνύματα μέσω της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε επιπλέον το ονοματεπώνυμό σας, το email και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Όταν εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για εγγραφή στο newsletter μέσω της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε το email σας. Σε αυτή την περίπτωση, σας αποστέλλετε αυτοματοποιημένο μήνυμα με σκοπό την εξακρίβωση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και της ενημέρωσής σας για τη δυνατότητα διαγραφής ανά πάσα στιγμή.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, δεδομένα που αφορούν την υγεία.Μοναδική περίπτωση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων και ειδικότερα της εθνοτικής καταγωγής και δεδομένων υγείας αποτελεί η εφαρμογή του εργατικού δικαίου, του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας. Σημειώνεται επιπλέον, ότι σε περίπτωση που πρόσκληση κατάρτισης περιλαμβάνει στοιχεία υγείας (ποσοστό αναπηρίας) για την μοριοδότηση των συμμετεχόντων, θα ζητηθούν και αυτά.

Αρχές επεξεργασίας των δεδομένων σας

 

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ υπακούει στις ακόλουθες αρχές, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων. Έτσι τα προσωπικά σας δεδομένα:

• Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο «νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»,

• Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς «περιορισμός του σκοπού»,

• Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία «ελαχιστοποίηση των δεδομένων»,

• Είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας «ακρίβεια»,

• Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας εφαρμόζοντας πάντα και για όλη τη διάρκεια τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας «περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»,

• Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων «ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα».

Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

Αν είστε εργαζόμενος μας, πελάτης μας ή προμηθευτής μας, συλλέγουμε, καταχωρούμε, οργανώνουμε, διατηρούμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, τροποποιούμε, διαγράφουμε ή καταστρέφουμε τα δεδομένα σας με σκοπό την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, την συμμόρφωση της εταιρείας μας με έννομη υποχρέωση αλλά και την προστασία των έννομων συμφερόντων μας.

Η εξυπηρέτησή σας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης ενδιαφέροντος αποτελεί ένα βασικό σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Οι υφιστάμενοι πελάτες και προμηθευτές μας λαμβάνουν ενημερώσεις για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε σχετικές ενημερώσεις έχετε πάντα το δικαίωμα της διαγραφής από τη λίστα των παραληπτών.

Αν είστε επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας, ο κύριος σκοπός της τήρησης των δεδομένων σας είναι η προστασία της ιστοσελίδας μας από κακόβουλες επιθέσεις και κατάχρηση.

Όταν μας στέλνετε μηνύματα μέσω της ιστοσελίδας μας, ο κύριος σκοπός της τήρησης των δεδομένων σας είναι η δική σας εξυπηρέτηση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

Όταν καταχωρείτε το email σας μέσω της ιστοσελίδας μας για την αποστολή newsletter, ο κύριος σκοπός της τήρησης των δεδομένων σας είναι αποκλειστικά η ενημέρωσή σας για τα νέα της εταιρείας μας, για τα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων.

Ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα διαγραφής από τη λίστα των παραληπτών.Σε περίπτωση που επιθυμούμε να προβούμε σε επεξεργασία για διαφορετικό από τους ανωτέρω σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε και μόνο εφόσον λάβουμε τη διακριτή σας συναίνεση θα προχωρήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα της ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή.

Πληροφορηθείτε για τα δικαιώματά σας

 

Έχουμε προβλέψει για την βέλτιστη ικανοποίηση του συνόλου των δικαιωμάτων σας όπως είναι:

το δικαίωμα πρόσβασης, για να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,

το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων,

το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), για να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα σας από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων δεν απαιτείται για τη συμμόρφωση μας με τις έννομες υποχρεώσεις της ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων,

το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση σχετικής απαίτησης από εσάς

το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο

το δικαίωμα εναντίωσης, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης

το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ: 2106475600, www.dpa.gr. Μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για Θέματα Προσωπικών Δεδομένων, Παναγιώτη Μέλλιο στο τηλέφωνο 2467025388 ή/και στο email kekdkast@otenet.gr ή να το παραδώσετε στα γραφεία μας στη διεύθυνση Αγίας Βαρβάρας 13, Καστοριά, ΤΚ 52100 .

Σε κάθε περίπτωση, θα διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας, εκτός και αν δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας και πάντα με γνώμονα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα ανταποκριθούμε σε κάθε αίτημά σας εντός μήνα, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ενημερώνοντας σας για την παράταση που απαιτείται καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Πόσο χρόνο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

 

Η πολιτική μας εστιάζεται στην ελαχιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Με άλλα λόγια, φροντίζουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν έχει εκτελεστεί ο σκοπός επεξεργασίας. Πολλές φορές όμως η υφιστάμενη νομοθεσία αλλά και το έννομο συμφέρον μας επιβάλουν την τήρηση αυτών. Σε κάθε περίπτωση, φροντίζουμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία αυτών. Πιο συγκεκριμένα:

αν μας στείλετε το βιογραφικό σας, θα το διατηρήσουμε για 2 έτη και έπειτα θα προβούμε είτε στην επικαιροποίηση των στοιχείων σας είτε στην καταστροφή του

αν μας εκδηλώσετε ερώτημα μέσω της ιστοσελίδας μας, εντός 3 μηνών θα το διαγράψουμε και δεν θα διατηρούμε τα δεδομένα σας, εκτός αν μας δώσετε τη διακριτή συναίνεσή σας

αν είστε πελάτης ή προμηθευτής μας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για 10 έτη καθώς επιβάλλεται από τη φορολογική νομοθεσία

αν είστε εργαζόμενός μας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας έως και την παραγραφή του χρόνου που μπορεί να εγερθεί κάποια αξίωση

Που θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον αν η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωση όπως αυτή απορρέει από την νομοθεσία. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επιδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης, τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στις αντίστοιχες Αναθέτουσες Αρχές.