22 χρόνια εμπειρίας στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Συνεργαζόμενοι με τους καλύτερους εκπαιδευτές
Σε σύγχρονους χώρους διδασκαλίας

Ανακοινώσεις

easytraining

Εκπαίδευση και πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης για την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην χρήση Η/Υ. Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, υλοποιεί επαναλαμβανόμενους κύκλους  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και πιστοποίησης

Περισσότερα »
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης,  υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»

Περισσότερα »

Ποιοι είμαστε

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 (πρώην Κ.Ε.Κ.) ιδρύθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς (αρ.αποφ.96/99) τη 1 Απριλίου 1999. Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 αποτελεί Δομή Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένη από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Ε.Π.). Κύριος καταστατικός στόχος του Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ήταν εξαρχής η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής με την παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για ανέργους – εργαζόμενους – αυτοαπασχολούμενους.

Παράλληλα μ’ αυτή τη δραστηριότητα το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 από τον Φεβρουάριο του 2002 παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής προς το εργατικό δυναμικό μέσω της δημιουργίας της υπηρεσίας “Συμβουλευτικής Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας” και ενημέρωση των επιχειρήσεων μέσω του “Γραφείου Ενημέρωσης των Επιχειρήσεων”. Τέλος το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 με απώτερο στόχο την βελτίωση των προαναφερθέντων υπηρεσιών έχει εκπονήσει μελέτες – έρευνες σχετικές με την αγορά εργασίας του Νομού.