22 χρόνια εμπειρίας στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Συνεργαζόμενοι με τους καλύτερους εκπαιδευτές
Σε σύγχρονους χώρους διδασκαλίας
Previous
Next

Νέα προγράμματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ενηλίκων

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (κωδ. Πιστ. 12101170) ως πάροχος κατάρτισης στο πλαίσιο της δράσης:¨Συμβουλευτική, υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής” θα υλοποιήσει προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης  διάρκειας 200 ωρών (έκαστο) στα οποία

Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επαγγελματικών Συμβούλων

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, ως πάροχος κατάρτισης στο πρόγραμμα ¨Συμβουλευτική, υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής” πρόκειται να απασχολήσει Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την υλοποίηση ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής των ωφελούμενων της

Διαβάστε περισσότερα »

Εκπαίδευση και πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης για την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην χρήση Η/Υ. Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, υλοποιεί επαναλαμβανόμενους κύκλους  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και πιστοποίησης γνώσεων χρήσης Η/Υ. 5 λόγοι για να επιλέξετε το πρόγραμμα: #1 Απεριόριστη χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκατάρτισης  από τον προσωπικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα »

Ποιοι είμαστε

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 (πρώην Κ.Ε.Κ.) ιδρύθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς (αρ.αποφ.96/99) τη 1 Απριλίου 1999. Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 αποτελεί Δομή Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένη από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Ε.Π.). Κύριος καταστατικός στόχος του Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ήταν εξαρχής η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής με την παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για ανέργους – εργαζόμενους – αυτοαπασχολούμενους.

Παράλληλα μ’ αυτή τη δραστηριότητα το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 από τον Φεβρουάριο του 2002 παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής προς το εργατικό δυναμικό μέσω της δημιουργίας της υπηρεσίας “Συμβουλευτικής Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας” και ενημέρωση των επιχειρήσεων μέσω του “Γραφείου Ενημέρωσης των Επιχειρήσεων”. Τέλος το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 με απώτερο στόχο την βελτίωση των προαναφερθέντων υπηρεσιών έχει εκπονήσει μελέτες – έρευνες σχετικές με την αγορά εργασίας του Νομού.