ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης,  υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών, σύμφωνα με το πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ πλαίσιο προγράμματος του επαγγελματικού περιγράμματος του «Εκπαιδευτή Ενηλίκων».

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, πέραν της ενίσχυσης των ικανοτήτων – δεξιοτήτων τους στην εκπαίδευση ομάδων ενηλίκων (στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους), αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ οι οποίες (σύμφωνα με ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) πρόκειται να υλοποιηθούν τον Μάιο του 2022

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μικτής μάθησης» (Blended Learning) και περιλαμβάνει 40 ώρες δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα, οι οποίες θα υλοποιηθούν σε έξι ή επτά εκπαιδευτικές συναντήσεις (Σάββατο ή/και Κυριακή), και 120 ώρες μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και εκπόνηση  γραπτών εργασιών.

Αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος συμμετοχής και παρεχόμενες υπηρεσίες

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ορίζεται σε:

– Εργαζόμενοι : 270,00€

– Άνεργοι – ΑμεΑ : 180,00€

Παροχές

  1. 160 ώρες εκπαίδευση με το μοντέλο της “μικτής μάθησης” (40 ώρες δια ζώσης και 120 ώρες  ασύγχρονη εξ αποστάσεως)
  2. Παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή.
  3. Χρήση της βιβλιοθήκης του Κ.Ε.Κ. η οποία διαθέτει πλούσια βιβλιογραφία και ψηφιακό υλικό (video) σε σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων.
  4. Προσομοίωση της διαδικασίας εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (μικροδιδασκαλία) με την παρουσία πιστοποιημένων αξιολογητών.
  5. Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος.
  6. Coffee break & ελαφρύ γεύμα κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών συναντήσεων.

 

Αίτηση συμμετοχής

Η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την φόρμα αίτησης εδώ

 

Ο φορέας μας ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα την υλοποίηση νέων κύκλων υλοποίησης του προγράμματος Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων.