Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, ως πάροχος κατάρτισης στο πρόγραμμα ¨Συμβουλευτική, υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής” πρόκειται να απασχολήσει Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την υλοποίηση ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής των ωφελούμενων της...
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  Δήμου Καστοριάς, υλοποίησε από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2021, Δωρεάν Εισαγωγικό εξ αποστάσεως (e–learning) πρόγραμμα με τίτλο: “Εκπαιδευτικός σχεδιασμός για την  υλοποίηση μαθημάτων σε περιβάλλον Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης (e–learning). Το πρόγραμμα παρακολούθησαν συνολικά 223 εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ενηλίκων ανεξαρτήτως ειδικότητας...
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (κωδ. Πιστ. 12101170) ως πάροχος κατάρτισης στο πλαίσιο της δράσης:  Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα κοινωνικής πρόνοιας (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων...
Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, με συνέπεια τα τελευταία χρόνια, αναλαμβάνουμε  πρωτοβουλίες υποστήριξης των Εκπαιδευτών ή υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Ειδικότερα: υλοποιούμε  πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, παρέχουμε συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με ευκαιρίες πιστοποίησης και απασχόλησης των εκπαιδευτών ενηλίκων, υλοποιούμε  δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης...
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης, υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών, σύμφωνα με το πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ πλαίσιο προγράμματος του επαγγελματικού περιγράμματος του «Εκπαιδευτή Ενηλίκων».
Η προθεσμία για την υποβολή Αίτησης για τον Β κύκλο του προγράμματος αναβάθμισης ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων για επιπλέον 30.000 ανέργους της ΔΥΠΑ, "ανοίγει" την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 και θα παραμείνει "ανοικτή" έως τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων.
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, μοναδικός φορέας κατάρτισης Δημόσιου χαρακτήρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,  σας ενημερώνει ότι ανακοινώθηκε επίσημα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η προκήρυξη του νέου προγράμματος Voucher για 10.000 ανέργους με τίτλο: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση...