Σχετικά

Ποιοι είμαστε

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (πρώην Κ.Ε.Κ.) ιδρύθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς (αρ.αποφ.96/99) τη 1 Απριλίου 1999. Το Κ.Δ.Β.Μ. αποτελεί Δομή Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης αδειοδοτημένο  από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Το Κ.Δ.Β.Μ. είναι το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα, το οποίο ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κύριος καταστατικός στόχος του Κ.Δ.Β.Μ. ήταν εξαρχής η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής με την παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για ανέργους – εργαζόμενους – αυτοαπασχολούμενους.

Παράλληλα μ’ αυτή τη δραστηριότητα το Κ.Δ.Β.Μ. από τον Φεβρουάριο του 2002 παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής προς το εργατικό δυναμικό μέσω της δημιουργίας της υπηρεσίας “Συμβουλευτικής Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας” και ενημέρωση των επιχειρήσεων μέσω του “Γραφείου Ενημέρωσης των Επιχειρήσεων”

Τέλος το Κ.Δ.Β.Μ. με απώτερο στόχο την βελτίωση των προαναφερθέντων υπηρεσιών έχει εκπονήσει μελέτες – έρευνες σχετικές με την αγορά εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας.

Οι αρμοδιότητες του  Κ.Δ.Β.Μ. κατ’ εφαρμογή του ν. 5056/2023 από 1/1/2024 έχουν μεταφερθεί πλέον στον Δήμο Καστοριάς.

Προγράμματα κατάρτισης

Το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καστοριάς από την σύστασή του έως σήμερα έχει υλοποιήσει 255 προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία απευθυνόταν σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφερειακής Ενότητας.

Σύνολο καταρτισθέντων: 4.743 άτομα

Τα εν λόγω προγράμματα αφορούσαν κυρίως στα εξής θεματικά πεδία:

 • επαγγέλματα πληροφορικής
 • τουρισμός και παροχή υπηρεσιών
 • οικονομία διοίκηση
 • αγροτικά
 • τεχνικά επαγγέλματα

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων το Κ.Δ.Β.Μ. συνεργάστηκε έως σήμερα με 237 πιστοποιημένους εκπαιδευτές διαφορετικών ειδικοτήτων και με περισσότερες από 559 επιχειρήσεις και φορείς του νομού στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των καταρτισθέντων.

Μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχουν χορηγηθεί περισσότερα από 1.500 πιστοποιητικά γνώσεων και δεξιοτήτων.  

Το Κ.Δ.Β.Μ. υλοποιεί :

 1. Επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα ανέργων και εργαζομένων.
 2. Αυτοχρηματοδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να αναζητηθούν στην σελίδα https://kekkastorias.com/

Μελέτες - Έρευνες

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Κ.Δ.Β.Μ., έχει εκπονήσει έως σήμερα 11 έρευνες – μελέτες οι οποίες αφορούσαν στην αγορά εργασίας του Νομού .

Καινοτομίες

Με σκοπό την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει το Κ.Δ.Β.Μ. προς το ανθρώπινο δυναμικό , έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει συστηματικά μεθόδους και εργαλεία τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως καινοτόμα και τα οποία συνοψίζονται στα εξής :

 • σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αυτοεκπαίδευσης
 • εφαρμογή προτύπων πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Διακρατικές συνεργασίες

Εγκαταστάσεις

Το Κ.Δ.Β.Μ.  του Δήμου Καστοριάς αποτελεί δομή περιφερειακής εμβέλειας αδειοδοτημένο  από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  (κωδ. 12101170). Διαθέτει εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 350 τ.μ.. Το Κ.Δ.Β.Μ. αναλυτικότερα διαθέτει τις εξής πιστοποιημένες υποδομές:

 • Δύο (2) Αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας 26 και 19 ατόμων αντίστοιχα ,
 • Δύο (2) αίθουσες πληροφορικής δυναμικότητας 23 ατόμων έκαστη,
 • χώρους Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών,
 • βιβλιοθήκη,
 • διοικητικούς χώρους,
 • χώρους διαλείμματος (κυλικείο) ,
 • χώρους υγιεινής.

Η συνολική δυναμικότητα του Κ.Δ.Β.Μ. σε εκπαιδευόμενους είναι 42 άτομα. Το σύνολο των υποδομών του Κ.Δ.Β.Μ. είναι προσβάσιμο από Άτομα με Αναπηρία .

Οι αίθουσες διδασκαλίες είναι πλήρως εξοπλισμένες με εκπαιδευτικά μέσα και εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα στις αίθουσες πληροφορικής υπάρχουν εγκατεστημένοι συνολικά 23 Η/Υ συνδεδεμένοι σε δίκτυο οι οποίοι διαθέτουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Στο σύνολο των αιθουσών διδασκαλίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν εποπτικά μέσα διδασκαλίας όπως : video projectors,  οθόνες προβολής, διαδραστικοί πινακες, Η/Υ, Τηλεόραση. Παράλληλα στις αίθουσες πληροφορικής υπάρχουν εγκατεστημένα προγράμματα αυτοεκπαίδευσης και αυτοαξιολόγησης στη χρήση ΤΠΕ. Σε όλους τους χώρους του Κ.Δ.Β.Μ. υπάρχει η δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο.