Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επαγγελματικών Συμβούλων

dhmos_kastorias_logo

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, ως πάροχος κατάρτισης στο πρόγραμμα ¨Συμβουλευτική, υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής” πρόκειται να απασχολήσει Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την υλοποίηση ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής των ωφελούμενων της δράσης.

Συγκεκριμένα αντικείμενο της Συμβουλευτικής αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Ατομικής Συμβουλευτικής (4 ατομικές συνεδρίες σε διάφορες φάσεις του προγράμματος) για κάθε ωφελούμενο. Κύριος στόχος της Συμβουλευτικής θα είναι η υποστήριξη των ωφελούμενων στην αναζήτηση και επιλογή της κατάλληλης επιχείρησης στην οποία θα πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την επιλογή των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού όπως επίσης και η διαδικασία  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  περιγράφονται στο αρχείο “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμβούλων” το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν Αίτηση το αργότερο έως την Παρασκευή  14 Ιανουαρίου 2022 (12:00 το μεσημέρι)  .

Την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης, ένταξης στο μητρώο Συμβούλων του συγκεκριμένου προγράμματος, θα βρείτε εδώ .

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση