Voucher Εργαζομένων – Δ.ΥΠ.Α

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες.

Προσφερόμενα αντικείμενα κατάρτισης

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (μοναδικό σε όλη την Ελλάδα ΚΔΒΜ το οποίο ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση) σχεδίασε και σας προτείνει ένα σύνολο εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία αποσκοπούν στην απόκτηση ή/και αναβάθμιση ψηφιακών  και «πράσινων» δεξιοτήτων  σας.

Σας προσκαλούμε να ενημερωθείτε για τα προγράμματα κατάρτισης και το περιεχόμενο τους και στη συνέχεια να επιλέξετε  το πρόγραμμα που καλύπτει τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες.

(πατήστε στον τίτλο του προγράμματος για να δείτε περισσότερες πληροφορίες)

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την ενδοτμηματική και διατμηματική γραμματειακή υποστήριξη ενός οργανισμού προκειμένου αυτός να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα, αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν την οργάνωση και ιεράρχηση εργασιών, τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων με γνώμονα τις δημόσιες σχέσεις, την άριστη χρήση του ηλεκτρονικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και των μηχανών γραφείου.

Για να δείτε αναλυτική περιγραφή του προγράμματος πατήστε εδώ

Διάρκεια: 80 ώρες  Εκπαιδευτικό επίπεδο : Τουλάχιστον υποχρεωτικής  εκπαίδευσης

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες εξειδικευμένες σε διάφορους τομείς

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε  να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές  Κοινωνικής Δικτύωσης με σκοπό την προβολή μιας επιχείρησης στο πλαίσιο ενός γενικότερου σχεδίου μάρκετινγκ. Επιπρόσθετα να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες χρήσης των εργαλείων  διαδικτυακής ανάλυσης (Web Analytic Tools).

Για να δείτε αναλυτική περιγραφή του προγράμματος πατήστε εδώ

Διάρκεια: 80 ώρες  Εκπαιδευτικό επίπεδο : Τουλάχιστον υποχρεωτικής  εκπαίδευσης

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία:ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το πρόγραμμα αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των βασικών δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ένας πληροφορικά «εγγράμματος» πολίτης και ένας επαγγελματίας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Περιλαμβάνει τη χρήση και τις λειτουργίες του δημοφιλούς λειτουργικού συστήματος Windows και τις εφαρμογές του Office (word – excel internet) , που αποτελούν τα βασικά εργαλεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή για χρήση στο σπίτι, πολύ δε περισσότερο στον εργασιακό χώρο.

Για να δείτε αναλυτική περιγραφή του προγράμματος πατήστε εδώ

Διάρκεια: 80 ώρες  Εκπαιδευτικό επίπεδο : Τουλάχιστον υποχρεωτικής  εκπαίδευσης

Θεματική κατηγορία: Ψηφιακές δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: Εκπαιδευτικές τεχνολογίες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται ή προσβλέπουν στον μέλλον στην απασχόλησή τους (ως κύριο ή δευτερεύων επάγγελμα) σε οποιοδήποτε επίπεδο ή είδος εκπαίδευσης – επιμόρφωσης. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να καταστήσει τους εκπαιδευόμενους ικανούς να οργανώνουν αποτελεσματικότερα την εκπαιδευτική διαδικασία επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας  με τον κατάλληλο τρόπο ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές , όπως παρουσιάσεις – ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια – εννοιολογικούς  χάρτες – εκπαιδευτικούς   ιστότοπους και ιστολόγια – Εκπαιδευτικές πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κτλ.

Για να δείτε αναλυτική περιγραφή του προγράμματος πατήστε εδώ

Διάρκεια: 80 ώρες  Εκπαιδευτικό επίπεδο : Τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Θεματική κατηγορία: Πράσινες δεξιότητες   Θεματική υποκατηγορία: Κυκλική οικονομία

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοούν το πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, τις κατηγορίες αποβλήτων, τα στάδια επεξεργασίας και τις προδιαγραφές ποιότητας επεξεργασίας αποβλήτων, τις αρχές μηχανολογίας και αυτοματισμών, να εκτελούν εργασίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων, να φροντίζουν για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση ρύπανσης, να εκτελούν δειγματοληψίες, να αξιολογούν τις μετρήσεις ρύπων και να διαχειρίζονται ομάδες εργασίας.

Για να δείτε αναλυτική περιγραφή του προγράμματος πατήστε εδώ

Διάρκεια: 80 ώρες  Εκπαιδευτικό επίπεδο : Τουλάχιστον υποχρεωτικής  εκπαίδευσης

Πως μπορώ να επιλέξω πρόγραμμα κατάρτισης;

Μόλις η Δ.Υπ.Α. ανακοινώσει, την ενεργοποίηση της δυνατότητας “Επιλογής προγράμματος κατάρτισης από τους εργαζόμενους”, θα πρέπει:

Βήμα πρώτο: να μεταβείτε στη σελίδα voucher.gov.gr

και στη συνέχεια από τις ανακοινώσεις να πατήσετε στο σχετικό σύνδεσμο Επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης από τους Εργαζόμενους Ωφελούμενους.

Βήμα δεύτερο : Στο επόμενο βήμα θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε κάνοντας χρήση των προσωπικών σας κωδικών TAXIS NET.

Βήμα τρίτο: Μετά την σύνδεσή σας, θα πρέπει να πατήσετε “Επεξεργασία” και στη συνέχεια να εντοπίσετε το πρόγραμμα της επιλογή σας με την βοήθεια ορισμένων φίλτρων όπως:

 • Θεματική κατηγορία: θα πρέπει να επιλέξετε μεταξύ  “Ψηφιακών” και “πράσινων” δεξιοτήτων
 • Θεματική υποκατηγορία: θα πρέπει να επιλέξετε την υποκατηγορία στην οποία ανήκει το πρόγραμμα που θέλετε να επιλέξετε (συμβουλευτείτε τα στοιχεία ανά πρόγραμμα κατάρτισης στο παρακάτω πίνακα)
 • Περιφερειακή Ενότητα: πληκτρολογήστε “Καστοριάς”
 1. Στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης -> Βασικές ψηφ. δεξιότητες & εφαρμογές γραφείου
 2. Ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media) -> Ψηφιακές δεξιότητες εξειδικευμένες σε διάφορους τομείς
 3. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ -> Βασικές ψηφ. δεξιότητες & εφαρμογές γραφείου
 4. Ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία στη Μικτή Μάθηση -> Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
 5. Περιβαλλοντική προστασία και ανακύκλωση προϊόντων -> Κυκλική οικονομία

Από τα προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης βρείτε αυτό που έχει ως φορέα υλοποίησης το ΚΔΒΜ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς και πατήστε “Λεπτομέρειες” .

Βήμα τέταρτο: στο τέλος των πληροφοριών που παρατίθενται για το πρόγραμμα πατήστε το κουμπί “Επιλογή”.

Με αυτό το βήμα η διαδικασία επιλογής έχει ολοκληρωθεί.

δείτε στο βίντεο που ακολουθεί αναλυτικό οδηγό για την επιλογή προγράμματος.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ανακοίνωσε την υλοποίηση της δράσης «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες» .

Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σύμφωνα με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις σύγχρονες τάσεις στους χώρους εργασίας και η βελτίωση τόσο της παραγωγικότητας των ωφελουμένων εργαζομένων, όσο και η διατήρηση των θέσεων εργασίας τους.

Σε ποιους απευθύνονται τα προγράμματα κατάρτισης;

Τα προγράμματα απευθύνονται σε μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ηλικίας άνω των 18 ετών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Ποιες είναι οι παροχές του προγράμματος;

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

 • εκπαίδευση 80 ωρών,
 • παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή,
 • βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα,
 • συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού

Υπάρχει εκπαιδευτικό επίδομα;

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι ίσο με 5,00€ ανά ώρα κατάρτισης (5,00 χ 80 ώρες=400,00€).

Με ποια μέθοδο θα υλοποιηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα;

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν με την μικτή μέθοδο εκπαίδευσης, δηλαδή:

– 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση (3 ημέρες).

– 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (12 ημέρες).

– 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Πως μπορώ να υποβάλλω αίτηση συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκίνησαν στις 22/12/2022 και η διαδικασία θα παραμείνει ανοικτή έως την εξάντληση των 150.000 voucher.

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των εργαζομένων στο έργο γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να υποβάλει αίτηση συμμετοχής θα πρέπει:

 1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση επιλέγοντας https://voucher.gov.gr/ και στην συνέχεια στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ να επιλέξει «Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων Εργαζομένων για κατάρτιση». Για την συμπλήρωση της ΑΙΤΗΣΗΣ θα πρέπει χρησιμοποιηθούν οι προσωπικοί κωδικοί taxisnet.
 2. Κατά την συμπλήρωση της αίτησης ο υποψήφιος θα πρέπει να αναρτήσει τα εξής αρχεία (σε μορφή pdf):

– Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας

– Αντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

– Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr ή με γνήσιο υπογραφής από Κ.Ε.Π., στην οποία θα δηλώνει ότι:

α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που
υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- Next GenerationEU, της δράσης 16913 Νέα
Στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων, «sub 2:
Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες
(Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations).

β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

 1. Μετά την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εκτυπώσει ή αποθηκεύσει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ).

Ποιος εκπαιδευτικός φορέας θα υλοποιήσει τα συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης;

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς εντάχθηκε επιτυχώς στο μητρώο των εκπαιδευτικών φορέων (παρόχων κατάρτισης) οι οποίοι θα υλοποιήσουν τα εν λόγω προγράμματα.

Προτεινόμενα αντικείμενα κατάρτισης.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (μοναδικό σε όλη την Ελλάδα ΚΔΒΜ το οποίο ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση) σχεδίασε και σας προτείνει ένα σύνολο εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία αποσκοπούν στην απόκτηση ή/και αναβάθμιση ψηφιακών  και «πράσινων» δεξιοτήτων  σας.

Σας προσκαλούμε να ενημερωθείτε για τα προγράμματα κατάρτισης και το περιεχόμενο τους και στη συνέχεια να ψηφίσετε το πρόγραμμα της επιλογής σας προκειμένου να μας υποστηρίξετε στον καλύτερο προγραμματισμό υλοποίησης τους.