Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  Δήμου Καστοριάς, υλοποίησε από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2021, Δωρεάν Εισαγωγικό εξ αποστάσεως (e–learning) πρόγραμμα με τίτλο: “Εκπαιδευτικός σχεδιασμός για την  υλοποίηση μαθημάτων σε περιβάλλον Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης (e–learning). Το πρόγραμμα παρακολούθησαν συνολικά 223 εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ενηλίκων ανεξαρτήτως ειδικότητας...