Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ενηλίκων

dhmos_kastorias_logo

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (κωδ. Πιστ. 12101170) ως πάροχος κατάρτισης στο πλαίσιο της δράσης:¨Συμβουλευτική, υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής” θα υλοποιήσει προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης  διάρκειας 200 ωρών (έκαστο) στα οποία θα συμμετέχουν ωφελούμενοι της ως άνω δράσης.

Ειδικότερα θα υλοποιήσει προγράμματα σε αντικείμενα κατάρτισης όπως:

  • Τεχνικός συντήρησης αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
  • Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
  • Σερβιτόρος
  • Υπάλληλος υποδοχής / εξυπηρέτησης πελατών ξενοδοχείου

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Ως εκ τούτου, καλούνται οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων (μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ) οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν εκπαιδευτικό έργο, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την ηλεκτρονική φόρμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτή» την οποία μπορούν να βρουν εδώ . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα  το αργότερο έως την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 (12:00 το μεσημέρι)  . Πριν συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το αναλυτικό κείμενο της “Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος” το οποίο θα βρείτε εδώ .

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση