Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επαγγελματικών Συμβούλων

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, ως πάροχος κατάρτισης στο πρόγραμμα ¨Συμβουλευτική, υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής” πρόκειται να απασχολήσει Συμβούλους Επαγγελματικού…

Εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, με συνέπεια τα τελευταία χρόνια, αναλαμβάνουμε  πρωτοβουλίες υποστήριξης των Εκπαιδευτών ή υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Ειδικότερα: υλοποιούμε  πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, παρέχουμε συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με ευκαιρίες…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πιστοποιημένους εκπαιδευτές, στο ΚΔΒΜ του Δήμου Καστοριάς

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (κωδ. Πιστ. 12101170) ως πάροχος κατάρτισης στο πλαίσιο της δράσης:  Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε…

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός για την υλοποίηση μαθημάτων, σε περιβάλλον Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης (elearning).

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  Δήμου Καστοριάς, υλοποίησε από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2021, Δωρεάν Εισαγωγικό εξ αποστάσεως (e–learning) πρόγραμμα με τίτλο: “Εκπαιδευτικός σχεδιασμός για την  υλοποίηση μαθημάτων σε περιβάλλον Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης (e–learning). Το…